2014. aasta kevadel valmis teine CD "Nii tugevad kui kaljud suures meres" (esimene CD "Meeste laul" ilmus 2005).